Έμπιστοι Συνεργάτες

AKOU 99,6 FM
Εφημερίδα “ΛΑΟΣ”, www.laosnews.gr
Ράδιο “Εκ Βαθέων”
Underwater Farers
Belladonna Pictures
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.)
Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο
Gabrieli Media Group
Εταιρεία Μελετών Ιστορίας Και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)
Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη – Κέντρο Έρευνας Μάσκας
Ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον”
Ήχος & Φως – Ζορμπάς
Gnomi News
Verianet News
Moonplay Cinema